Vi hjälper dig att hitta rätt produkt.

Kontakta oss

Viktig information om ögon- och nödduschar

Tänk på att:

  •    nöd- och ögonduschar ska kunna nås inom några sekunder
  •    vägen till ögon- och nödduschar får inte vara blockerad
  •    beroende på lokalens storlek kan det behövas flera nöd- och ögondusch platser
  •   draghandtag för krypande person

Ögon- och nödduschar ska finnas nära tillhands

Det är ytterst viktigt att ögonduschar och nödduschar finns i omedelbar närhet av arbetsplatsen. Man bör helst nå och utlösa spolningen inom bara några sekunder. Därför är det viktigt att vägen till spolanordningen inte är blockerad. Anordningen bör vara placerad så att den skadade själv snabbt ska kunna hitta fram till skyddsutrustningen, utan hjälp.

På arbetsplatser där det är svårt att ha en anordning som möjliggör tillräcklig spoltid placerad i omedelbar närhet kan man komplettera med portabla ögonduschar, och sedan ta sig till plats som tillåter en längre tids ögonspolning.

Nödduschar bör vara placerade så att de är lätt tillgängliga, t.ex. vid utrymningsväg. Ibland kan man behöva ta hänsyn till brand- och gasrisker vid placeringen av nödduschen. Det kan behövas flera nödduschar i lokalen beroende på antalet berörda personer och lokalens storlek. För att kunna utlösa en nöddusch även i krypande ställning skall duschen vara utrustad med draghandtag varav ett går ända ned till golvet.

»

Installera nöddusch eller ögondusch, steg för steg

1. Rätt placering av ögon- & nöddusch

2. Flöde i ögon- & nödduschen

3. Tempererat vatten

4. Rätt flöde vid tryckfall i vattnet

5. Konstant flödes reglering

6. Anpassa material i duschen för rätt miljö

7. Ventil material

Kvalitet och miljö

Kvalitet handlar om att göra rätt från början. Våra produkter är utvecklade efter de kvalitetsstandarder som finns. Vi förmedlar kunskap om riskåtgärder, lagar och krav som ställs på ögonduschar och nödduschar samt skapar rutiner för att rädda liv. Vi vill minska vår miljöpåverkan både i tillverkning och i vår dagliga verksamhet och vi ska som minimum följa aktuella lagar, andra krav, samt branschkrav.

Läs mer