Krusman Nödduschar är ISO certifierade
enligt ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015.

Kontakta oss

Våra värderingar

Trygghet

 Trygghet skapas genom att lyssna, förstå och agera med kunskap om bästa lösning.

Kunskap

Vi förmedlar vår kunskap om riskåtgärder samt lagar och krav som ställs på utrustning och rutiner för att rädda liv. Vi förmedlar kunskap som skapar trygghet.

Lyhördhet

Varje miljö och varje kund har unika behov och känslan av trygghet är personlig. Vi ska lyssna, förstå och agera flexibelt. En service som gör det enkelt för kunden och en lyhördhet som skapar trygghet.

Kvalitet

Våra produkter och lösningar ska uppfylla ställda krav och behov. Genom ärlighet skapas långsiktiga relationer med kvalitet. En kvalitet som skapar trygghet.

Förutseende

Vi förstår händelseförlopp och förebygger situationer som förhoppningsvis aldrig sker. Ett förutseende som skapar trygghet.

»

Installera nöddusch eller ögondusch, steg för steg

1. Rätt placering av ögon- & nöddusch

2. Flöde i ögon- & nödduschen

3. Tempererat vatten

4. Rätt flöde vid tryckfall i vattnet

5. Konstant flödes reglering

6. Anpassa material i duschen för rätt miljö

7. Ventil material

Kvalitet och miljö

Kvalitet handlar om att göra rätt från början. Våra produkter är utvecklade efter de kvalitetsstandarder som finns. Vi förmedlar kunskap om riskåtgärder, lagar och krav som ställs på ögonduschar och nödduschar samt skapar rutiner för att rädda liv. Vi vill minska vår miljöpåverkan både i tillverkning och i vår dagliga verksamhet och vi ska som minimum följa aktuella lagar, andra krav, samt branschkrav.

Läs mer