Integritetspolicy

Krusman Nödduschar tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice. Vi tar ansvar för att de personuppgifter som samlas in på krusman.se endast används för avsedda ändamål och skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Läs mer om cookies »

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för att vi ska kunna svara på din fråga eller uppfylla en förfrågan från dig. Information vi samlar in använder vi sedan för att kunna kontakta dig. Vi kommer inte samla in mer information än vad det aktuella syftet avser.

Vilka personuppgifter samlar vi in och var?
I kontaktformuläret ”Kontakta oss”

Du kan se formuläret under rubriken ”Kontakta oss” uppe i högra hörnet på webbsidan och i högra sidomenyn på respektive produktsida. Vi samlar in följande personuppgifter: Företag, namn, telefonnummer, e-postadress och meddelande.

Vad är syftet med kontaktformuläret?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och hantera ditt ärende/förfrågan. Den information vi samlar in behandlas av anställda på Krusman Nödduschar för att kunna hantera ditt ärende. Ingen information lämnas ut till tredje part. Det är frivilligt om du vill lämna uppgifter till oss. Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, vilket betyder att vi raderar kontinuerligt formulärsinlägg från databasen. Lämna inga personliga eller känsliga uppgifter i meddelanderutan.

Ditt samtycke

För att vi ska kunna ta del av dina personuppgifter måste du först lämna ditt samtycke. Det gör du i samband med att du använder kontaktformuläret på webbplatsen. För att lämna samtycke behöver du bocka för kryssrutan längst ner i formuläret där vi ber dig bekräfta ditt samtycke. Ditt samtycket bekräftar att du accepterar villkoren i denna integritetspolicy. Du kan alltid ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke genom att kontakta oss. Vi kommer då att radera dina personuppgifter från vårt register. Läs mer om det under rubriken ”Dina rättigheter”.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hur länge vi sparar dina personuppgifter varierar beroende på ändamålet men uppgifter som du skickat in via vårt ”kontakta oss” formulär sparas till dess att vi har behandlat din förfrågan. Vi har som rutin att ta bort ej längre nödvändiga uppgifter när ditt ärende är behandlat och uppgifter som du lämnat till oss för att köpa en produkt sparas så länge du är kund hos oss. En tid efter att du inte längre är kund hos oss tas personuppgifter bort från vårt system .

Dina rättigheter

Du kan närsomhelst begära att få en kopia på de personuppgifter vi har lagrade om dig. Kontakta oss så hjälper vi dig med det. Du hittar våra kontaktuppgifter under ”Kontakta oss” uppe i högra hörnet på webbsidan.
Du kan också begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Kontakta oss så hjälper vi dig med det.
Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter från vårt register. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Kontakta oss så hjälper vi dig.
Det går bra att lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

»

Installera nöddusch eller ögondusch, steg för steg

1. Rätt placering av ögon- & nöddusch

2. Flöde i ögon- & nödduschen

3. Tempererat vatten

4. Rätt flöde vid tryckfall i vattnet

5. Konstant flödes reglering

6. Anpassa material i duschen för rätt miljö

7. Ventil material

Kvalitet och miljö

Kvalitet handlar om att göra rätt från början. Våra produkter är utvecklade efter de kvalitetsstandarder som finns. Vi förmedlar kunskap om riskåtgärder, lagar och krav som ställs på ögonduschar och nödduschar samt skapar rutiner för att rädda liv. Vi vill minska vår miljöpåverkan både i tillverkning och i vår dagliga verksamhet och vi ska som minimum följa aktuella lagar, andra krav, samt branschkrav.

Läs mer