Funderar du på vilken ögondusch som passar just din verksamhet? Vi hjälper dig att hitta rätt produkt

Kontakta oss

Produkter

Välj produkter bland våra produktkategorier. Vi tillhandahåller nödduschar, ögonduschar, ansiktsduschar och tank duschar.

Krusman Nödduschar AB tillverkar ögonduschar och nödduschar i fabriken i Västerås. Med lång erfarenhet av egen tillverkning garanterar vi dig produkter med hög standard och säkerhet. Behöver du läsa mer om vilken ögondusch eller nöddusch som passar bäst på din arbetsplats kan du läsa mer på den här sidan ». Kontakta oss gärna på 021-14 92 00 om du har frågor gällande våra produkter.

Vi har publicerat vår nedladdningsbara BIM-objekt produktdatabas, se mer ». För andra nedladdningsbara format eller speciella produktförfrågningar, skriv till oss på info@krusman.se.

Kvalitet och miljö

Kvalitet handlar om att göra rätt från början. Våra produkter är utvecklade efter de kvalitetsstandarder som finns. Vi förmedlar kunskap om riskåtgärder, lagar och krav som ställs på ögonduschar och nödduschar samt skapar rutiner för att rädda liv. Vi vill minska vår miljöpåverkan både i tillverkning och i vår dagliga verksamhet och vi ska som minimum följa aktuella lagar, andra krav, samt branschkrav.

Läs mer