Krusman Nödduschar är ISO certifierade
enligt ISO-9001:2015 och ISO-14001:2015.

Kontakta oss

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Krusman Nödduschar är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Kvalitet handlar om att göra rätt från början. Vi förstår vad det kan innebära om man inte har gjort rätt från början och olyckan är framme. I över 50 år har vi därför sett det som vårt ansvar att leverera ögon- och nödduschar av högsta kvalitet på marknaden.

Ständiga förbättringar är ett ledord i ett kvalitetssystem och det passar väl in i vår verksamhet, vi arbetar systematiskt med förbättringar för att kvaliteten på våra produkter och processer. Våra kunders skiftande behov hjälper oss också att alltid sträva efter ständiga förbättringar genom att utveckla produkter och system. För oss är kvalitet något som går att mäta i form av felfria produkter, få reklamationer och en bra leveranssäkerhet.

Ladda ner:
Certifikat SS-EN ISO 9001:2015 SS-EN ISO 14001:2015

Verksamhetspolicy (Kvalité och miljö)

Krusman Nödduschar i Västerås, med över 50 års erfarenhet inom branschen, är en av Skandinaviens ledande tillverkare av ögon-, nöd-, utomhus-, kombinationsduschar och isolerade duschkurer. Våra produkter är utvecklade efter de kvalitetsstandarder som finns. Vi förmedlar kunskap om riskåtgärder, lagar och krav som ställs på ögonduschar och nödduschar samt skapar rutiner för att rädda liv.

Vi vill minska vår miljöpåverkan både i tillverkning och i vår dagliga verksamhet och vi ska som minimum följa aktuella lagar, andra krav, samt branschkrav.

Det gör vi genom att:
  • Skapa trygghet i riskfyllda miljöer genom helhetslösningar och egentillverkade nödduschar.
  • Våra produkter och lösningar ska uppfylla ställda krav och behov.
  • Tillverkningen sker enligt internationella standarder.
  • I vår verksamhet används små mängder av miljöfarliga vätskor.
  • Vi strävar efter att vår maskinpark ska bestå av energieffektiva maskiner.
  • Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt kvalitets, och miljöarbete samt våra arbetsprocesser.
»

Installera nöddusch eller ögondusch, steg för steg

1. Rätt placering av ögon- & nöddusch

2. Flöde i ögon- & nödduschen

3. Tempererat vatten

4. Rätt flöde vid tryckfall i vattnet

5. Konstant flödes reglering

6. Anpassa material i duschen för rätt miljö

7. Ventil material

Kvalitet och miljö

Kvalitet handlar om att göra rätt från början. Våra produkter är utvecklade efter de kvalitetsstandarder som finns. Vi förmedlar kunskap om riskåtgärder, lagar och krav som ställs på ögonduschar och nödduschar samt skapar rutiner för att rädda liv. Vi vill minska vår miljöpåverkan både i tillverkning och i vår dagliga verksamhet och vi ska som minimum följa aktuella lagar, andra krav, samt branschkrav.

Läs mer