Funderar du på vilken ögondusch som passar just din verksamhet? Vi hjälper dig att hitta rätt produkt

Kontakta oss

Flödeslarm DN25 mässing

DW-R är en enkel robust konstruktion och erbjuder ett mycket
kostnadseffektivt sätt att övervaka flödet nödduschar.
Instrumentet är tolerant för vatten med högpartikelbelastning
(förutom magnetiska partiklar) och förkalkning.

Liknande produkter

»

Installera nöddusch eller ögondusch, steg för steg

1. Rätt placering av ögon- & nöddusch

2. Flöde i ögon- & nödduschen

3. Tempererat vatten

4. Rätt flöde vid tryckfall i vattnet

5. Konstant flödes reglering

6. Anpassa material i duschen för rätt miljö

7. Ventil material