Funderar du på vilken ögondusch som passar just din verksamhet? Vi hjälper dig att hitta rätt produkt

Kontakta oss

Vätskeströmsrelä SP-GA DN25-40

Produktinformation

Vätskeströmsrelä SP-GA DN25-40 är avsedd för kontroll och övervakning av flöde. Funktionen baserar sig enbart på vätskans strömning och påverkas ej av det statiska trycket i systemet. Reläet är särskilt lämpligt i sådana fall där man önskar övervakning av låga flöden, samtidigt som stora flöden kan passera utan nämnvärd ökning av tryckfallet. För att uppnå dessa egenskaper har reläet försetts med variabel genomströmningsarea, så utförd, att genomloppsarean ökar med stigande vätskeflöde.
MEDIUM Reläet är i standardutförande avsett för vatten. Vid förfrågan kan reläer för andra vätskor levereras.

INSTÄLLNING: (signalpunkt) Om ej annat anges i beställningen levereras reläet inställt på 3-4 l/min.

TRYCKFALL: Ungefärliga tryckfallet vid olika flöden framgår av diagram.

STRÖMSTÄLLARE: Kontaktfunktion 1-pol 2-vägs

Liknande produkter

»

Installera nöddusch eller ögondusch, steg för steg

1. Rätt placering av ögon- & nöddusch

2. Flöde i ögon- & nödduschen

3. Tempererat vatten

4. Rätt flöde vid tryckfall i vattnet

5. Konstant flödes reglering

6. Anpassa material i duschen för rätt miljö

7. Ventil material