Vi hjälper dig att hitta rätt produkt.

Kontakta oss

Spoltider för ögon- och nödduschar

Ämne Spoltider
Svavelsyra  15 minuter 
Saltsyra 15 minuter 
Ammoniaklösning 15-30 minuter 
Natriumhydroxid  15-30 minuter 

Rikligt flöde i ögon- och ansiktsduschar är nödvändigt, kravet är riklig spolning med friskt, tempererat eller kallt vatten i hela ansiktet i minst 15 minuter. Detta ska ändå bara vara en övergångstid tills sjukvårdspersonal finns på plats. Vissa basiska kemikalier kräver spolning upp till fyra timmar, varför man ofta fortsätter spolning när den olycksdrabbade kommer till sjukhus.

Samtliga modeller av nödduschar är dimensionerade för ett minimum flöde på ca 76 liter/minut inomhus alternativt ca 170 liter/min utomhus, vilket är en nödvändig kapacitet för att hela kroppen ska täckas med rikligt med vatten. Nödduschar finns för vägg-, tak- eller fristående montage i olika utföranden. Rörledningar måste därför dimensioneras för korrekt flöde.

En ögondusch ska normalt kunna ge tempererat vatten, till viss mån även till nödduschar. Detta för att person vid olycksfall ska klara att stå kvar och spola/skölja så länge som möjligt. Vid kalla temperaturer drar muskulaturen ihop sig, vilket kan medföra svårigheter att skölja effektivt. Men det finns alltid undantagsfall. Läs mer föreskrifterna här »

»

Installera nöddusch eller ögondusch, steg för steg

1. Rätt placering av ögon- & nöddusch

2. Flöde i ögon- & nödduschen

3. Tempererat vatten

4. Rätt flöde vid tryckfall i vattnet

5. Konstant flödes reglering

6. Anpassa material i duschen för rätt miljö

7. Ventil material

Kvalitet och miljö

Kvalitet handlar om att göra rätt från början. Våra produkter är utvecklade efter de kvalitetsstandarder som finns. Vi förmedlar kunskap om riskåtgärder, lagar och krav som ställs på ögonduschar och nödduschar samt skapar rutiner för att rädda liv. Vi vill minska vår miljöpåverkan både i tillverkning och i vår dagliga verksamhet och vi ska som minimum följa aktuella lagar, andra krav, samt branschkrav.

Läs mer